ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/xY28sLD3USCF7hHv6

ภาพกิจกรรมทั้งหมด http://wangyai.sec40.go.th/index.php/2019-03-02-14-31-27/83-kidkid