ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/cdgxRaUKHzp32HcX9 และ

http://wangyai.sec40.go.th/index.php/2019-03-02-14-31-27/81-sillapa69