ภาพกิจกรรมทั้งหมด http://wangyai.sec40.go.th/index.php/2019-03-02-14-31-27/76-mornitoring2019