วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนคณะลูกเสือโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมร่วมโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพิธีบรมราชาภิเสก จัดโดยโองการบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ณ บริเวณฝายชุมชนหมู่ที่ 9 ตำบลวังใหญ่