รูปประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

 

ว่าที่ร.อ.ยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางสาววารุณี สารบุญมา

ครู

 

นางรำไพ จิระสัญญาณสกุล

ครู

 

นางสาวนิภาพร สร้อยมี

ครู

 

นางสาวอรนภา อินประสิทธิ์

ครู

 

นายธัญญา เกิดลอย

ครู

 

นายอำนวย บุญคุ้ม

ครู

 

นางสาวสมจิตร เทพแก้ว

ครู

 

นายศรัณย์ เปรมสุข

ครู

 

นางสาวณิชนันทน์ สร้อยทองหลาง

ครู

 

นายศักดิ์สิทธิ์ กุดแถลง

ครู

 

นายเมธา ม่วงมุกข์

ครู

 

นางสาวหัสยา แดงป่า

ครู

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงวิวัฒนา ศรีวิไล

ครู

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามาศ ตาลชัยภูมิ

ครู

 

นายกรณ์พงศ์ สารภี

ครู

 

นางสาวกนกวรรณ บุญรินทร์

ธุรการ

 

นายขาว ดังใหม่

นักการภารโรง

 

ข้าราชการครูจำนวน 

15

คน

พนักงานราชการ   

1

คน

ครูธุรการ

1

คน

ลูกจ้างชั่วครราว

1

คน

รวม  

18

คน

 


จดหมายข่าว

ร้องทุกข์-ร้องเรียน

สถิติการเข้าชม

019168
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
196
59
398
18270
704
2574
19168

Your IP: 3.233.215.196
2020-04-08 06:18

ข่าวสาร