รูปประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

 

ว่าที่ร.อ.ยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางสาววารุณี สารบุญมา

ครู

 

นางรำไพ จิระสัญญาณสกุล

ครู

 

นางสาวนิภาพร สร้อยมี

ครู

 

นางสาวอรนภา อินประสิทธิ์

ครู

 

นายธัญญา เกิดลอย

ครู

 

นายประพันธ์ สวนทอง

ครู

 

นายอำนวย บุญคุ้ม

ครู

 

นางสาวสมจิตร เทพแก้ว

ครู

 

นายศรัณย์ เปรมสุข

ครู

 

นางสาวณิชนันทน์ สร้อยทองหลาง

ครู

 

นายศักดิ์สิทธิ์ กุดแถลง

ครู

 

นายเมธา ม่วงมุกข์

ครู

 

นางสาวหัสยา แดงป่า

ครู

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงวิวัฒนา ศรีวิไล

ครู

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามาศ ตาลชัยภูมิ

ครู

 

นายกรณ์พงศ์ สารภี

ครู

 

นางสาวกนกวรรณ บุญรินทร์

ธุรการ

 

นายขาว ดังใหม่

นักการภารโรง

 

ข้าราชการครูจำนวน 

16

คน

พนักงานราชการ   

1

คน

ครูธุรการ

1

คน

ลูกจ้างชั่วครราว

1

คน

รวม  

19

คน

 


ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยเอกยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์

ร้องทุกข์-ร้องเรียน

สถิติการเข้าชม

005393
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
120
80
462
4227
1655
1464
5393

Your IP: 34.204.189.171
2019-10-23 16:47