ประวัติโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม


นโยบายของกรมสามัญศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จากนโยบายดังกล่าว นายประสิทธิ์ อุทยานวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ให้ความสำคัญของการจัด การเรียนการสอนในชนบทให้ทั่วถึง จึงเห็นได้ว่าตำบลวังใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงมีอัตราการเรียนต่อของนักเรียนสูง และเป็นโรงเรียนที่อยู่ไกลจากโรงเรียนมัธยมศึกษา คณะกรรมการการศึกษาและกำนันยวง พลูประภาภรณ์ กำนันตำบล วังใหญ่ ในขณะนั้นจึงหาแนวทางจัดตั้งโรงเรียน

กำนันเหี่ยว ชำนาญกิจ ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลวังใหญ่ ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียน โดยมีการปรึกษาหารือ กับนายประสิทธิ์ อุทยานวิทยา , นายเฉลียว ดิเรกศิลป์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านวังใหญ่ อีกครั้งหนึ่งแล้วนำเรื่องเสนอ สภาตำบลวังใหญ่พิจารณา และสภาตำบลเห็นชอบการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลจึงเสนอเรื่อง ถึงสำนัก สามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเสนอกรมสามัญพิจารณาต่อไป

ปีการศึกษา 2536 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้จัดตั้งเป็นสาขาโรงเรียนตามหนังสือที่ พช (สศจ.) 0027/887 ลงวันที่ 25 มีนาคม2536 โดยมอบให้โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ เป็นผู้ดูแลสาขาโรงเรียน และกรมสามัญศึกษาอนุมัติ ให้เปิดแผนชั้นเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ 92 คน โดยได้รับความ อนุคราะห์จากอาจารย์เฉลียว ดิเรกศิลป์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศให้ใช้อาคารเรียนเป็นสถานที่เรียน ชั่วคราว และโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศได้จัดส่งครู - อาจารย์ ไปช่วยปฏิบัติการสอนที่โรงเรียน จำนวน 3 คน

ในปีการศึกษา 2537 กรมสามัญศึกษา ได้อัตราบรรจุที่สาขาโรงเรียน จำนวน 3 อัตรา และคณะกรรมการ จากสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายวิพากษ์ โรจนแพทย์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ในขณะนั้นได้พิจารณาเลือกที่ดินหมู่ที่ 5ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ของนางส้มเช้า ชัยฤกษ์ และนายกิมเลี้ยง สุทธิเจษฎาโรจน์ เป็นที่ตั้งโรงเรียนเพราะเห็นว่ามีความเหมาะสม การคมนาคมเข้า - ออก สะดวก และในปีการศึกษานี้ นายสมจิตร ชุนดี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ และได้ประสานติดตามการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลวังใหญ่ตลอดมา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2540 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลวังใหญ่ขึ้น โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า"โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม" ต่อมากรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายสมร ทองจันทนาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม และกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 712,000 บาท และงบปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนงบประมาณ288,000 บาท

ปีการศึกษา547 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างหอประชุม 100/27 จำนวน 1 หลัง และโรงเรียนได้ให้บริการการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตตำบลวังใหญ่และใกล้เคียงเรื่อยมา


 

การประเมินตัวเองก่อนออกจากบ้าน

ช่องทางการเรียนออนไลน์

ร้องทุกข์-ร้องเรียน

สถิติการเข้าชม

250179
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
30
504
1076
245830
12730
16534
250179

Your IP: 185.191.171.45
2021-10-26 01:10

รับชมสูงสุด

  • กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

    กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

    เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และงานกิจกรรมนักเรียนและสภานักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  อาทิเช่น การแสดงละครภาษาอังกฤษ การเล่านิทาน เกมทายใครคือซานต้า และการแลกของขวัญปีใหม่อย่างสนุกสนาน

ข่าวสาร